قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.

در ادامه نمونه ای قرارداد را مشاهده خواهید کرد. ( این قرارداد از منظر موجر و به نفع وی تنظیم شده است )

به منظور سهولت در روند اطلاع رسانی، پیگیری و اقدام به جهت دعاوی مطروحه، می توانید از طریق پیام رسان تلگرام با ما در ارتباط باشید. کلیک کنید

به منظور سهولت در روند اطلاع رسانی، پیگیری و اقدام به جهت دعاوی مطروحه، می توانید از طریق پیام رسان واتساپ با ما در ارتباط باشید. کلیک کنید

بسمه تعالی

قرارداد اجاره زیر طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 در تاریخ ………….. تحت شرایط زیر منعقد گردید :

ماده 1- طرفین اجاره :

الف) موجر: آقا/خانم ………….. فرزند ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از ………….. و کد ملی ………….. به نشانی ………….. ………….. ………….. تلفن ثابت: ………….. و تلفن همراه : …………..

ب) مستاجر: آقا/خانم ………….. فرزند ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از ………….. و کد ملی ………….. به نشانی ………….. ………….. ………….. تلفن ثابت: ………….. و تلفن همراه : …………..

ماده 2- موضوع قرارداد (مورد اجاره):

انتقال منافع شش دانگ يك واحد مسکونی به مساحت تقریبی ………….. متر مربع جزء ‌پلاك ثبتی ………….. فرعي از ………….. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………….. فرعي از اصلي مرقوم واقع در بخش ثبتي ………….. تهران و ‌به انضمام برق و آب و گاز و تلفن و کابینت ام دی اف و پکیج و کولر سالم و یک باب پارکینگ و انباری مربوط به آن، جهت استفاده صرفاً مسکونی به رویت مستاجر رسیده و با وقوف از محل وقوع، ‌حدود و مشخصات آن، قبول و اقدام به امضای قرارداد نمود و حسب الاقرار مستاجر مورد اجاره تحت تصرف وی می­باشد.

تبصره 1: نشانی عین مستاجره: ………….. ………….. …………..

ماده 3- مدت قرارداد:

12 ماه شمسی از تاریخ ………….. لغایت ………….. می­باشد؛ در صورت عدم تمدید کتبی، قرارداد در تاریخ ………….. به پایان رسیده و مستاجر به محض اتمام مدت مکلف به تخلیه کامل ملک و تحویل آن به موجر است.

ماده 4- مبلغ قرارداد:

کل مبلغ اجاره ………….. ريال معادل ………….. تومان براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهیانه ………….. ريال معادل ………….. تومان) می­باشد كه مستاجر متعهد است اجاره­بهای ماهيانه را در انتهای هر ماه به شماره حساب ………….. نزد بانک ………….. به نام موجر واریز نماید.

مستاجر قبلاً ………….. به عنوان قرض الحسنه طی اجاره نامه قبلی به موجر پرداخته است که در پایان مدت این قرارداد و پس از تخلیه عین مستاجره و تحویل آن بطور سالم به موجر و ایفای کامل تعهدات قراردادی توسط مستاجر، مبلغ اخیر به وی مسترد خواهد شد. در پایان قرارداد، موجر وکیل مستاجر است تا خسارات ناشی از قرارداد یا انتفاع مورد اجاره و وجوه مربوط به مصارف مستاجر در مورد آب و برق و گاز و سایر هزینه­هایی که مطابق قرارداد بر عهده مستاجر بوده است را با مبلغ قرض­الحسنه تهاتر نموده و مبلغ باقی مانده را موجر به مستاجر مسترد خواهد نمود؛ واریز وجه به شماره حساب­های بانکی مستاجر از قبیل شماره حساب ………….. نزد بانک ………….. به نام ………….. رافع مسئولیت و تعهد موجر است.

ماده 5- شرایط و آثار قرارداد:

 • مورد اجاره صرفاً و منحصراً جهت سکونت مستاجر (به همراه همسر و دو فرزند وی) واگذار شده است و مستاجر حق تغییر نوع استفاده تحت هیچ عنوان را ندارد.
 • مستاجر متعهد به رعایت حسن همجواری با دیگر همسایه­ها بوده و از انجام هر گونه عملی که موجب نارضایتی هسایه­ها گردد از قبیل نگهداری حیوانات (از هر نوع که باشد) ایجاد سر و صدا یا بوی نامطبوع باید خودداری نماید.
 • مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. مستاجر حق انتقال یا واگذاری مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً، ‌جزئاً و يا كلا ً به غیر به هيچ وجه حتي به صورت نمايندگي،‌ صلح و وكالت و حق انتفاع، اجاره، عاریه و غيره ندارد.
 • هیچگونه وجهی بابت حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه به موجر پرداخت نشده و در پایان قرارداد مستاجر حق اقامه هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
 • در صورت عدم تاديه هر قسط از مال­الاجاره ظرف مدت 3 روز از تاریخ سررسید، کلیه اقساط اجاره حال شده و یکجا قابل مطالبه است، همچنین مستاجر متعهد است ضمن پرداخت تمام اجاره بها، به ازای هر روز تاخیر در پرداخت، مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر به صورت مقطوع به موجر پرداخت نماید.
 • مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر بعد از انقضای مدت قرارداد و یا انحلال آن به هر دلیل خواهد بود؛ در صورت تاخیر در تخلیه مستاجر مکلف است روزانه یک میلیون ریال به عنوان وجه­التزام تاخیر در تخلیه بپردازد؛ پرداخت خسارت مانع الزام مستاجر به تخلیه نخواهد بود.
 • مستاجر اقرار نمود مورد اجاره را به صورت صحیح و سالم و به نحوی که استیفای منافع آن ممکن باشد، از موجر تحویل گرفته و مکلف است در هنگام تحویل، به همین صورت به موجر تسلیم نماید.
 • مستاجر حق هیچگونه تغییر در محل مورد اجاره را ندارد و هرگونه تزئینات و دکوراسیون با سلیقه و هزینه مستاجر صرفاً با مجوز و تایید کتبی موجر، قابل اجرا می باشد و لازم به ذکر است که موجر هیچگونه تعهدی نسبت به هزینه های دکوراسیون انجام شده و استرداد آن ندارد و مستاجر در زمان تخلیه هیچگونه ادعایی بابت هزینه های انجام شده در برابر موجر نخواهد داشت و این هزینه ها نیز الزامی برای تمدید قرارداد ایجاد نخواهد نمود.
 • چنانچه مستاجر به هر دلیل قصد تخلیه پیش از موعد عین مستاجره را داشته باشد، می­بایست شرایط زیر را رعایت نماید:

اولاً: حداقل یکماه زودتر مراتب را کتباً به موجر اعلام نماید.

ثانیاً: معادل یک ماه اجاره را به عنوان خسارت مقطوع قراردادی بابت تخلیه پیش از موعد به موجر بپردازد.

ثالثاً: مستاجر در بازه زمانی اول اسفند تا پایان فروردین ماه نمی­تواند نسبت به اعلام و یا تخلیه ملک اقدام نماید.

رابعاً: رضایت کتبی موجر را بگیرد.

 • مستاجر متعهد به پرداخت هزینه­های مصرفی از قبیل شارژ ساختمان، پرداخت قبوض و فاضلاب شهری می­باشد.
 • موجر دستگاه تهوبه و شوفاژ و کولر و سایر تجهیزات را به نحو سالم به مستاجر تحویل داده و در صورت هرگونه خرابی، تعمیر و هزینه­های آن با مستاجر است.
 • مسئولیت اجرای تعهدات این قرارداد از سوی اشخاص منسوب به مستاجر، به عهده مستاجر است.
 • مستاجر صرفاً حق پارک یک خودرو در محل پارک مربوط به واحد خود را داشته و مستاجر متعهد است از هرگونه سدمعبر و توقف و ایجاد مزاحمت برای سایر همسایگان، خودداری نماید.
 • مستاجر نباید نشانی عین مستاجره را به عنوان نشانی خود جهت ثبت شرکت یا محل فعالیت کاری یا صنفی به مراکز دولتی یا سایر مراجع اعلام نماید و در صورت تخلف، علاوه بر لزوم جبران خسارت مکلف است نسبت به اعلام تغییر نشانی و ثبت آن نزد مراجع ذی صلاح اقدام نماید.
 • مستاجر موظف است پس از پایان مدت اجاره نسبت به اخذ مفاصاحساب ادارات آب و برق و گاز و تلفن اقدام نموده و رسید مربوطه را به موجر تسلیم نماید.
 • به جز موارد مصرح در این قرارداد، مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی آن و مواد مربوطه در قانون مدنی بر روابط طرفین مجری خواهد بود.
 • چنانچه مستاجر از مفاد هر یک از تعهدات قراردادی یا قانونی یا عرفی تخلف نماید یا اظهار خلاف واقع نموده باشد، موجر می­تواند قرارداد را فسخ نموده و معادل مبلغ کلیه اجاره­بهای مندرج در این قرارداد را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به نحو مقطوع دریافت نماید؛ بدیهی است موجر می­تواند کلیه مطالبات خود را با مبلغ ودیعه تهاتر نموده و پس از اعلام فسخ از سوی موجر، مستاجر باید عین مستاجره را به نحو کامل تخلیه نموده و به موجر تحویل دهد.
 • در صورت تخلف مستاجر از هریک از تعهدات قراردادی یا قانونی، مستاجر ضمن عقد اجاره حاضر به موجر وکالت داد تا نسبت به کاهش و تغییر مدت قرارداد اجاره اقدام نماید و پس از اتمام مدت جدید اجاره، مستاجر به دلیل انقضای مدت اجاره، موظف است ملک را طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 تخلیه نماید.
 • یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………….. به مبلغ ………….. از سوی مستاجر به موجر به عنوان تضمین اجرای تعهدات تحویل می شود؛ در صورت نقض هر یک از تعهدات قانونی یا قراردادی (از جمله تعهد به تخلیه و یا پرداخت به موقع اجاره­بها و غیره) موجر میتواند به وکالت از مستاجر نسبت به درج تاریخ در چک اقدام نموده و نسبت به طرح دعوی یا انتقال چک مذکور اقدام نماید.
 • در صورتی که علیرغم تخلیه ملک، موجر بدون علت موجه، مبلغ قرض­­الحسنه را به مستاجر مسترد نکند، به ازای هر روز تاخیر باید روزانه بیست و پنج صدم درصد مبلغ مسترد نشده را به عنوان خسارت تاخیر در وجه مستاجر بپردازد و پرداخت خسارت رافع مسئولیت موجر در استرداد مبلغ قرض الحسنه نبوده و میزان خسارت تا سقف مبلغ مسترد نشده به عنوان خسارت محاسبه خواهد شد و بر عهده موجر است.
 • موجر اقرار می­نماید که مالکیت عین و منافع متعلق به وی بوده و در صورت بروز هر گونه کشف فساد به دلیل فقدان مالکیت، موجر ضامن خسارات وارده به مستاجر می­باشد.

ماده 6- نسخه­های قرارداد:

قرارداد حاضر در تاریخ ………….. در 6 ماده و ………….. صفحه و در دو نسخه تنظیم که به امضای طرفین و شهود رسیده و برای آن­ها قطعی و الزام­آور است.

امضای موجر ………….. شاهد اول ………….. شاهد دوم ………….. امضای مستاجر …………..